Trzeci oficer
Trzecia planeta od słońca / 3rd Rock from the Sun